TRANSLATE

Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

Οδοντικά εμφυτεύματα με την βοήθεια των υπολογιστών

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο «The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants», μετά από ανάλυση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας, ένα πλαίσιο κοινής αποδοχής με συμπεράσματα και κλινικές οδηγίες σχετικά με την υπολογιστική (υποβοηθούμενη από υπολογιστές) οδοντική εμφυτευματολογία. Ασχολούμενος με αυτό το αντικείμενο, τα τελευταία εννιά χρόνια, θα αναφερθώ σε κάποια σημεία, από την άποψη του προεγχειρητικού σχεδίου και της εγχειρητικής...


Η τροποποίηση της παλιότερης ορολογίας στους νεότερους όρους «computer-guided (static)surgery» και «computer-navigated (dynamic) surgery», πράγματι αποδίδουν καλύτερα το τι εφαρμόζεται σήμερα. Τους μεταφράζω από το κείμενο:

Υποβοηθούμενη από τους υπολογιστές (στατική)χειρουργική (Computer-guided (static) surgery): Η χρησιμοποίηση ακίνητου χειρουργικού νάρθηκα που αναπαράγει την εικονική θέση του εμφυτεύματος απευθείας από τα δεδομένα της υπολογιστικής τομογραφίας και δεν επιτρέπει την διεγχειρητική αλλαγή της θέσης του εμφυτεύματος.

Πλοηγούμενη από τους υπολογιστές (δυναμική) χειρουργική (Computer-guided (dynamic) surgery): χρησιμοποίηση συστήματος χειρουργικής πλοήγησης που αναπαράγει την εικονική θέση του εμφυτεύματος απευθείας από τα δεδομένα της υπολογιστικής τομογραφίας και επιτρέπει την διεγχειρητική αλλαγή της θέσης του εμφυτεύματος.

Στην εργασία τονίζεται η συμβολή του υπολογιστικού προεγχειρητικού σχεδίου στη θεραπεία. Αναφέρονται πλεονεκτήματα, όπως η απλοποίηση της εγχειρητικής, ο ακριβής υπολογισμός της ποσότητας των μοσχευμάτων, αποφυγή ανατομικών επιπλοκών από νεύρα και αγγεία, δυνατότητα ατραυματικής χειρουργικής χωρίς κρημνούς (flapless) που οδηγεί σε μικρότερη διεγχειρητική κάκωση και λιγότερη μετεγχειρητική νοσηρότητα αλλά και η δυνατότητα τοποθέτησης εμφυτευμάτων σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν θα ήταν δυνατό λόγω ανατομικών περιορισμών. Επίσης τονίζεται η εκπαιδευτική αξία αυτού του σχεδίου.

Η κλινική ακρίβεια της μεθόδου, δεν θα έλεγα ότι αμφισβητείται, αλλά ωστόσο τίθενται από το κείμενο δύο ζητήματα: (1)το κλινικά παραδεκτό των αποκλίσεων και (2) η εμπειρία του επεμβαίνοντα. Θα πρόσθετα και ένα τρίτο, την άρτια και σύμφωνη με το εκάστοτε πρωτόκολλο αρχική εξέταση στον υπολογιστικό τομογράφο. Στο πρώτο ζήτημα η απάντηση της εργασίας είναι ότι οι τυχόν αποκλίσεις βρίσκονται σε κλινικά παραδεκτά όρια και στο δεύτερο ότι απαιτείται προσοχή στα αρχικά στάδια της εκπαίδευσης.

Είναι φυσικό να μην υπάρχουν ακόμη μακροχρόνιες μελέτες που να συγκρίνουν τα ποσοστά επιτυχίας ανάμεσα στις συμβατικές και τις υπολογιστικές τεχνικές τοποθέτησης. Ενδεικτικά οι υπάρχουσες μελέτες δεν καταλήγουν σε σημαντικές διαφορές.

Και οι δύο υπολογιστικές τεχνικές τοποθέτησης προτείνονται για την βελτιστοποιημένη τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε κρίσιμες αισθητικές περιοχές αλλά και για την άμεση φόρτιση τους με προκατασκευασμένες προσθετικές αποκαταστάσεις.

Συμφωνώ ότι η ατραυματική τοποθέτηση χωρίς κρημνούς πρέπει να προυποθέτει: (1) καλή γνώση σχεδίασης πάνω στις ανασυνθέσεις και τα τρισδιάστατα εικονικά ομοιώματα και (2) καλή εμπειρία από τις υπόλοιπες ανοικτές εφαρμογές της συμβατικής και υπολογιστικής εμφυτευματολογίας.
Αλλά αυτές οι προυποθέσεις θα πρέπει να ισχύουν και για περιπώσεις τοποθέτησης πτερυγοειγών, ζυγωματικών η και εμφυτευμάτων με κλίση προς τη ρινογναθική αντηρίδα και γενικότερα σε όλες εκείνες τις επιλογές που προαπαιτείται η τρισδιάσταση εικόνα για το εγχειρητικό σχέδιο στο οστούν.

Για την έκθεση στη λιγότερη δυνατή ακτινοβολία, η εξέταση θα πρέπει να γίνεται σε κωνοειδούς δέσμης υπολογιστικό τομογράφο (cone beam computed tomography). Απ’ όσο γνωρίζω, τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο, ο αριθμός των σχετικών μηχανημάτων πρέπει να είναι ήδη διψήφιος.

Ναι! Η εφαρμογή των υπολογιστικών τεχνικών αυξάνει ο κόστος. Όμως η αύξηση είναι σχετικά μικρή και έχει καθαρά επενδυτικό χαρακτήρα. Διότι προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια , εξασφαλίζει την ακρίβεια, συμβάλλει την βελτιστοποίηση του αποτελέσματος, διευρύνει τις δυνατότητες της τοποθέτησης και σε τελική ανάλυση διευρύνει τις δυνατότητες στην αγορά των οδοντικών εμφυτευμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι η υπηρεσία της υπολογιστικής εμφυτευματολογίας συνοδεύει όλα τα «πακέτα» οδοντιατρικού τουρισμού σε όλον τον κόσμο.

Το κείμενο της εργασίας “Consensus Statements and Recommended Clinical Procedures Regarding Computer-assisted implant dentistry” διατίθεται ελεύθερα στο internet σε μορφή *pdf.

Ανοίξτε-το κάνοντας click! στον παρακάτω σύνδεσμο

Hämmerle CH, Stone P, Jung RE, Kapos T, Brodala N. Consensus statements and recommended clinical procedures regarding computer-assisted implant dentistry.Int J Oral Maxillofac Implants. 2009;24 Suppl:126-31. PubMed PMID: 19885440.


Δ. Τρικεριώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: