TRANSLATE

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2008

Ασυμπτωματικό ιγμόρειο δεν σημαίνει Υγιές ιγμόρειο. Eνισχύεται, όμως , ο οδοντογενής παράγοντας ?

Η εργασία-αναφορά των Maloney και Doku για τη
συχνότητα της οδοντογενούς ιγμορίτιδας έκλεισε
αισίως τα 40 της χρόνια. Ωστόσο, το 10-12 %
παραμένει κυρίαρχο στην εκπαιδευτική ύλη
ακόμη κι αν σποραδικά παρουσιάζονται εργασίες,
με αξιόπιστο δείγμα, στις οποίες το παραπάνω
ποσοστό εμφανίζεται διπλάσιο ή και τριπλάσιο.
Επιπλέον με τις δυνατότητες της υπολογιστικής
απεικόνισης (υπολογιστική και μαγνητική
τομογραφία), η τεκμηριωμένη συμβολή της
οδοντικής και περιοδοντικής νόσου στις
φλεγμονώδεις αλλοιώσεις του ιγμορείου μπορεί
πλέον να μελετηθεί με μεγάλη ακρίβεια.

Στο πρόσφατο 28o ΠΟΣ, παρουσιάστηκε μια εργασία
(ΕΑ29) από την Κλινική Ακτινοδιαγνωστικής και
Ακτινολογίας Στόματος της Οδ/κής Σχολής του ΕΚΠΑ,
στην οποία επιβεβαιωνόταν ένα εύρημα με ιδιαίτερο
επιστημονικό ενδιαφέρον, στο οποίο έχουν καταλήξει
και άλλες, ολιγάριθμες, εργασίες από τη διεθνή
βιβλιογραφία. Ότι δηλαδή, μεγάλο ποσοστό
φλεγμονωδών αλλοιώσεων μπορεί να εντοπίζεται
σε ιγμόρεια ασυμπτωματικών ασθενών και να
συσχετίζεται με οδοντική παθολογία. Επιπλέον,
αυτή η εργασία προχωρούσε σε σχέση με τις
προηγούμενες και αναφερόταν στην παρουσία
σημαντικού ποσοστού μικροδιατρήσεων του
εδάφους του ιγμορείου, οι οποίες αναπτύσσονταν
στο έδαφος αυτών των φλεγμονωδών αλλοιώσεων.

Στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα συσχετίζονται
τα ευρήματα της εργασίας των συναδέλφων με
τα σχετικά ευρήματα άλλων επιστημονικών εργασιών.


(click! για μεγέθυνση)

Τα συμπεράσματα από τη μελέτη των δεδομένων του
πίνακα είναι προφανή και δεν χρειάζονται σχολιασμό.
Θα ήθελα μόνο να θέσω κάποια ερωτήματα, τα οποία
πιστεύω ότι η τρέχουσα έρευνα πρέπει να προσεγγίζει:

1. Σε τι βαθμό οι φλεγμονώδεις αλλοιώσεις που
εμφανίζονται στα ιγμόρεια ασυμπτωματικών ασθενών
οφείλονται σε οδοντικά και περιοδοντικά αίτια. Αυτή
η προσέγγιση , νομίζω, ότι μεθοδολογικά θα πρέπει
να αποκλείει ή να συνεκτιμά άλλες πιθανές αιτίες ,
όπως για παράδειγμα τις διαταραχές του συμπλέγματος
των οστέινων στομίων (ostiomeatal complex).
Επίσης παράγοντες όπως η ηλικία και η εποχή πρέπει
να λαμβάνονται υπόψιν στην ερμηνεία της συχνότητας.

2. Σε τι βαθμό οι φλεγμονώδεις αλλοιώσεις που
εμφανίζονται στα ιγμόρεια και έχουν οδοντική αιτιολογία
μπορούν να εξελιχθούν σε ιγμορίτιδα. Αυτή η προσέγγιση
σχετίζεται με την παθοφυσιολογία της οδοντογενούς
ιγμορίτιδας . Πιστεύω ότι η εργασία των Legert KG κσ
«Sinusitis of odontogenic origin: pathophysiological
implications of early treatment.» θέτει το πλαίσιο και
αναδεικνύει την κλινική σημασία.

3. Σε τι βαθμό οι φλεγμονώδεις αλλοιώσεις που
εμφανίζονται στα ιγμόρεια υφίενται ή παρέρχονται μετά
από τη θεραπεία των υπεύθυνων οδοντικών και περιοδοντικών
βλαβών. Και γενικότερα, σε τι βαθμό η οδοντιατρική
θεραπεία μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη αλλά και
τη θεραπεία των φλεγμονωδών αλλοιώσεων του ιγμορείου.


Για κάθε ενδιαφερόμενο προτείνω κάποιες χρήσιμες
βιβλιογραφικές αναφορές:


Maxillary sinusitis of odontogenic origin
Curr Infect Dis Rep. 2008

Complications of maxillary sinus augmentations
in a selective series of patients
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008

Comparison of periapical radiography and
limited cone-beam tomography in posterior
maxillary teeth referred for apical surgery.
J Endod. 2008

A retrospective study of the effects on sinus
complications of exposing dental implants to
the maxillary sinus cavity.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007

[The odontogenic maxillary sinusitis: 31 cases]
Tunis Med. 2007

Intentional replantation for the management
of maxillary sinusitis.
Int Endod J. 2007

The maxillary sinus and its endodontic implications:
clinical study and review.
B-ENT. 2006

Sinusitis of odontogenic origin.
Otolaryngol Head Neck Surg. 2006

Roots of the maxillary first and second molars in
horizontal relation to alveolar cortical plates and
maxillary sinus: computed tomography
assessment for infection spread.
Clin Oral Investig. 2006

Anatomic risk factors for sinus disease: fact or fiction?
Am J Rhinol. 2005

Maxillary sinus disease of odontogenic origin.
Otolaryngol Clin North Am. 2004

[Clinical study of routes of onset of inflammatory
diseases in the maxillary sinuses]
Acta Chir Iugosl. 2004

[The most often causes of
odontogenic maxillary sinusitis]
Vojnosanit Pregl. 2004

Sinusitis of odontogenic origin:
pathophysiological implications of early
treatment.
Acta Otolaryngol. 2004

Healing of maxillary sinusitis of odontogenic
origin following conservative
endodontic retreatment: case reports.
Acta Otorhinolaryngol Belg. 2003

Effects of maxillary sinus floor elevation surgery
on maxillary sinus physiology.
Eur J Oral Sci. 2003

Nonsurgical treatment for odontogenic maxillary
sinusitis using irrigation through the root canal:
preliminary case report.
Tohoku J Exp Med. 2002

Computed tomography evidence of dental
restoration as aetiological factor for
maxillary sinusitis.
J Laryngol Otol. 2000

Radiological findings of the post-sinus lift
maxillary sinus: a computerized tomography follow-up.
J Periodontol. 1999

Comparison of CT and MRI features in sinusitis.
Eur J Radiol. 1998

Clinical significance of asymptomatic sinus
abnormalities on magnetic resonance
imaging.
Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1997

The role of the ostiomeatal unit anatomic
variations in inflammatory disease of
the maxillary sinuses.
Eur J Radiol. 1997

Radiological findings in the maxillary sinuses
of symptomless young men.
Acta Otolaryngol Suppl. 1997

A histomorphologic study of the effects of
periodontal inflammation on the maxillary sinus mucosa.
J Periodontol. 1992

The effects of periodontal treatment on mucous
membrane thickening in the maxillary sinus.

J Clin Periodontol. 1986

Maxillary sinusitis of odontogenic origin.
J Can Dent Assoc. 1968


Δ . Τρικεριώτης
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2008

Διφωσφονικά και Οστεονέκρωση: Γνώση , Ενημέρωση και Εγρήγορση!

Από τις παρουσιάσεις εργασιών που παρακολούθησα στο πρόσφατο συνέδριο στη
Θεσσαλονίκη θα σταθώ σε τρείς επιστημονικές εργασίες οι οποίες αναφέρθηκαν στο ζήτημα της
χορήγησης διφωσφονικών σε ασθενείς στους οποίους έχουν ήδη ή πρέπει να πραγματοποιηθούν
χειρουργικές παρεμβάσεις στα οστά των γνάθων...

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2008

Ο Ιπποκράτης σαν να μην υπήρξε ποτέ...

Μετά την κρίση του «ανύπαρκτου» σοσιαλισμού, η κρίση του «υπαρκτού» καπιταλισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μελετούν πάλι Μαρξ. Πολιτική και τραπεζική εξουσία σε στενή συνεργασία, χωρίς καμμία ιδεολογία /δικαιολογία, κυνικά, με οποιοδήποτε τρόπο, διευρύνουν τα πελατολόγια τους.
Ο κερδοφόρος πελάτης, στόχος ζωής και θανάτου σε ένα ενιαίο παγκόσμιο οικονομικό
σύστημα και ομοιόμορφο τρόπο ζωής. Η έννοια «πελάτης» προσδιορίζει...

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2008

Ο φόβος του κάτω φατνιακού νεύρου πριν... τον τρυπανισμό

Αν εξαιρούσαμε την «ενδοχώρα» του τραχήλου, την προωτιαία χώρα και την περιοχή του κόγχου, τότε θα έμεναν δύο νευρικοί κλάδοι που μπορούν να οδηγήσουν τον στοματογναθοπροσωπικό χειρουργό και ασθενή στα όρια της νευρικής κρίσης και όχι μόνο. Ο επιχείλιος κλάδος του προσωπικού νεύρου και το κάτω φατνιακό νεύρο...

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2008

Ενδοσκοπική Ταξινόμηση της Αποφρακτικής Σιαλαδενίτιδας

Η εμπειρία και τα ευρήματα από την εφαρμογή του ενδοσκοπίου στη διάγνωση και τη θεραπεία τωνδιαφόρων μορφών αποφρακτικής σιαλαδενίτιδας, οδήγησε στην ανάγκη της δημιουργίας ενός συστήματος ταξινόμησης, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει τόσο στην πρόγνωση αυτής της νόσου όσο και στις επιλογές της θεραπείας της...

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2008

Μονόδρομος ... ο Θάνατος του Εμποράκου ;

Διαβάζοντας σήμερα στο σχόλιο του συναδέλφου Ν. Νταμπαράκη την έκφραση : “... μιλούσα μια διαφορετική γλώσσα, όταν τους είπα ότι αντί να γίνουμε υπάλληλοι, πρέπει εμείς να μεγαλώσουμε και να δώσουμε δουλειές...” σκέφτηκα ότι αυτή η περίτεχνη φράση συνοψίζει λακωνικά τη σύγκρουση του κυρίαρχου και ενός περιθωριακού, για τα Ελληνικά δεδομένα, αλλά προοδευτικού και αναπτυσσόμενου λόγου και τρόπου σκέψης...

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2008

Ο φόβος του Γενικού Οδοντίατρου πριν από την παραπομπή στον Ειδικό...

Κοινό μυστικό είναι ότι οι φόβοι των συναδέλφων Γενικών οδοντιάτρων έχουν βάση. Απ’ όσο γνωρίζω, επίσημη έρευνα καταγραφής των ποσοστών απώλειας ασθενών κατά ειδικότητα παραπομπής δεν υπάρχει. Ωστόσο, ανεπίσημες μαρτυρίες και έρευνες είναι ενδεικτικές μιας διαταραχής στη σχέση εμπιστοσύνηςνπου ένας σωστός επαγγελματισμός θα επέβαλλε...

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2008

Η χρησιμοποίηση του ενδοσκοπίου στην ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου.

Η διαφατνιακή τεχνική των οστεοτόμων (Summers, 1994), είναι η πλέον γνωστή και τεκμηριωμένη λιγότερο επεμβατική τεχνική προσπέλασης στο έδαφος του ιγμορείου σε σχέση με την τεχνική του πλαγίου οστικού παραθύρου (Τatum, 1986)...

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2008

Προσοχή και στην πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου !

Αυτές τις μέρες δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Oral and Maxillofacial Surgery ακόμη μία περίπτωση αιμορραγικής επιπλοκής στο έδαφος του στόματος μετά από τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην πρόσθια μεσογενειακή περιοχή της κάτω γνάθου...

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2008

με αφορμή την ενδοσκόπηση των σιαλογόνων αδένων ...

Τα τελευταία δέκα χρόνια με την σταδιακή εφαρμογή και εξέλιξη της επεμβατικής ενδοσκόπησης και τη λιθοτριψία , μπορούμε πλέον να θεραπεύουμε με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο τα αποφρακτικά νοσήματα του υπογναθίου αδένα και της παρωτίδας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% όταν, παλαιότερα, δεν είχαμε άλλη επιλογή από την χειρουργική αφαίρεση του αδένα εκτός εάν ο λίθος ήταν χειρουργικά προσβάσιμος και εντοπιζόταν στην πρόσθια μοίρα του πόρου...